Kas mes esame?

Sveiki atvykę į ,,MM Statyba” svetainę. Naudodamiesi svetaine jūs sutinkate su šios privatumo politikos sąlygomis ir nuostatomis. Naudodamiesi mūsų svetaine jūs sutinkate su slapukų išsaugojimu ir naudojimu pagal šios privatumo politikos nuostatas.

Mūsų tinklalapio adresas yra: https://mmstatyba.lt

Kokius asmeninius duomenis mes renkame ir kodėl tai darome?

,,MM Statyba” apdoroja jūsų asmeninius duomenis laikydamasi galiojančių duomenų apsaugos įstatymų, įskaitant Europos Sąjungos (ES) bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir kitus nacionalinius duomenų apsaugos įstatymus. Duomenų privatumas mums ir mūsų darbuotojams, klientams, tiekėjams bei kitiems interesantams ar naudos gavėjams yra labai svarbus.

Šios privatumo politikos tikslas – nustatyti aukšto lygio nuoseklius standartus, kurie užtikrintų darbuotojus, klientus, tiekėjus ir kitus interesantus bei naudos gavėjus, kad mes gerbiame ir saugome duomenų privatumą. Kitas tikslas – valdyti teisinę ir su reguliavimu susijusią riziką bei prekės ženklo reputaciją ir matomumą šiuo atžvilgiu. Ši privatumo politika nepakeičia jokių teisinių įsipareigojimų ir reglamentų, nustatančių griežtesnes taisykles ar papildomus apribojimus, taikomus Asmeninių duomenų rinkimui ir apdorojimui. Kilus prieštaravimams su čia išdėstytomis nuostatomis, pirmenybė teikiama privalomų vietinių teisės aktų nuostatoms.

,,MM Statyba” laiko, kad Asmeniniai duomenys – tai bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti. Pažeidžiama informacija – tai informacija, susijusi su, pvz., sveikatos būkle, neįgalumu ar kitais pažeidžiamais Asmeniniais duomenimis.

Remdamasi duomenų privatumą reglamentuojančiomis nuostatomis, nustatančiomis Asmeninių duomenų apdorojimo principus, įsipareigojame:

 • rinkti ir apdoroti Asmeninius duomenis laikydamasi galiojančių teisės aktų;
 • naudoti tinkamas ir pakankamas priemones, leidžiančias informuoti asmenis apie ,,MM Statyba” vykdomą Asmeninių duomenų rinkimą ir paaiškinti, kaip šie asmeniniai duomenys bus naudojami;
 • kai reikia, prašyti sutikimo rinkti ir apdoroti Asmeninius duomenis, užtikrinant skaidrumą ir sudarant sąlygas sutikimą atšaukti;
 • užtikrinti, kad renkami Asmeniniai duomenys būtų aktualūs ir nepertekliniai, atsižvelgiant į tikslą, dėl kurio jie renkami, ir rinkti Asmeninius duomenis aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
 • apriboti subjektų ir asmenų prieigą prie Asmeninių duomenų, leidžiant juos pasiekti tik esant pagrįstam poreikiui;
 • visas su Asmeninių duomenų apdorojimu susijusias operacijas vykdyti sąžiningai ir teisėtai, įskaitant tokių duomenų perdavimą už šalies, kurioje jie yra surinkti, ribų. Asmeniniai duomenys turi būti apdorojami tik tokios apimties, kuri būtina reikiamai veiklai vykdyti, tinkamam klientų aptarnavimo lygiui užtikrinti ir atitinkamiems komerciniams veiksmams atlikti;
 • nesaugoti Asmeninių duomenų ilgiau nei numatyta teisiniuose reikalavimuose ar būtina reikiamai veiklai vykdyti, tinkamam klientų aptarnavimo lygiui užtikrinti ir atitinkamiems komerciniams veiksmams atlikti. Kai Asmeninių duomenų nebereikės tam tikriems tikslams, kuriais buvo grįstas teisėtas jų rinkimas ir apdorojimas, pasiekti, mes tinkamai ištrinsime arba anonimizuosime tokius duomenis;
 • pasirūpinti, kad Asmeniniai duomenys būtų tikslūs ir pagrįstai juos atnaujinti bei suteikti tinkamas priemones asmenims gauti informaciją apie saugomus jų asmeninius duomenis ir ištaisyti netikslumus;
 • perduoti Asmeninius duomenis valdžios institucijomis tik tokios apimties, kuri numatyta teisės aktuose, arba tik gavus asmens leidimą;
 • reguliariai įvertinti rizikas duomenų privatumui, susijusias su Asmeninių duomenų rinkimu, apdorojimu ir saugojimu;
 • atsižvelgiant į šioje politikoje numatytą apsaugos lygį, reikalauti iš paslaugų teikėjų, kad jie užkirstų kelią renkamų Asmeninių duomenų praradimui, neteisėtam atskleidimui ar netinkamam prieigos priemonės naudojimui;
 • tikimasi, kad visi ,,MM Statyba” darbuotojai laikysis įsipareigojimo saugoti Asmeninių duomenų konfidencialumą.

Slapukai (cookies)

Kai Jūs rašote komentarą šiame tinklalapyje, Jūs galite pasirinkti, ar norite, kad Jūsų vardas, el.paštas ir tinklalapis būtų išsaugotas slapukuose. Taip daroma Jūsų patogumui, kad Jums nereikėtų šių duomenų suvedinėti iš naujo, kiekvieną kartą kai komentuojate. Šie slapukai saugomi vienerius metus.

Šioje svetainėje naudojamų slapukų technologija nepažeidžia paslaugos naudotojo privatumo. Slapukai naudojami, pvz., įvertinimo ir tyrimo tikslais, siekiant nustatyti svetainės naudojimo pobūdį ir apimtį. Slapukai taip pat gali būti naudojami įmonėms taikomai tiesioginei rinkodarai ar rinkodarai, paremtai naudotojų sąrašais ir pakartotinės rinkodaros funkcijomis vykdyti. Tokios rinkodaros tikslas yra teikti teminę informaciją apie įmonės paslaugas naudotojams, kurie anksčiau lankėsi įmonės svetainėje. Nerenkame jokių personalizuotų duomenų, pvz., el. pašto adresų, telefonų ar kredito kortelės numerių.

 Slapukai nesuteikia prieigos prie duomenų saugyklos įrenginio, pvz., kietojo disko, ar galimybės nukopijuoti iš jo informaciją. Naudotojas gali užblokuoti slapukus pakeitęs interneto naršyklės nustatymus, tačiau tai gali apriboti kai kurias tinklalapių funkcijas, todėl blokuoti slapukų nerekomenduojama. Naudotojas taip pat bet kada gali ištrinti slapukus interneto naršyklėje.

,,MM Statyba” renka ir apdoroja asmeninius duomenis šiais tikslais:
1. susisiekti su klientais;
2. produktų ir paslaugų rinkodarai vykdyti (įskaitant tikslinę rinkodarą el. paštu, reklamą per internetą ir asmeninius pardavimo skambučius);
3. atsiliepimams rinkti ir tvarkyti, užklaustai informacijai, paslaugoms teikti.

 ,,MM Statyba” taip pat gali dalytis jūsų kontaktine informacija ir duomenimis apie jūsų elgesį internete, pvz., lankymąsi svetainėje ir reklaminių saitų, gautų el. laiškuose, spustelėjimus, su paslaugų pardavimo bei rinkodaros kanalo partneriais.

 Rinkodara gali būti taikoma naudotojams per trečiųjų šalių paslaugų teikėjų (pvz., „Google“) sistemas remiantis naudotojų sąrašais. Naudotojų sąrašais paremta rinkodara vykdoma naudojant sąrašus, sudarytus pagal informaciją, gautą iš šios svetainės naudotojų slapukų. Naudotojų sąrašais paremtai rinkodarai taikoma reklamos politika apima „Google Inc.“ naudotojų elgsena grįstos reklamos politikos (angl. Interest-Based Advertising Policy) nuostatas, kurių naujausia versija pateikta adresu: https://support.google.com/adwordspolicy/answer/143465?hl=lt Panorėjęs naudotojas gali pats administruoti naudotojų sąrašais paremtą rinkodarą apsilankęs svetainėje „Your Online Choices“ adresu: http://www.youronlinechoices.com/lt/ Reklamos nustatymai, taikomi „Google“ patikėtai vykdyti rinkodarai, gali būti konfigūruojami adresu: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=lt

Svetainių analizė

Šioje svetainėje naudojamos svetainių analizės priemonės, pvz., „Google Analytics“, svetainių analizės paslauga, teikiama „Google Inc.“ (toliau – „Google“). Atliekant svetainių analizę naudojami slapukai (teksto failai), skirti svetainės lankytojų srautui analizuoti. Šių slapukų generuojama informacija (pvz., IP adresai) perduodama paslaugų teikėjams ir pas juos saugoma. Paslaugų teikėjai naudoja šią informaciją svetainės savininkui skirtai ataskaitai pateikti ir siūlo paslaugas, susijusias su atitinkama elgsena svetainėje bei internete.

Paslaugų teikėjai gali perduoti duomenis trečiosioms šalims, kai to reikalauja teisės aktai, ar kai trečiosios šalys apdoroja informaciją savo vardu.

Paslaugų teikėjai nesies jūsų IP adreso su jokiais kitais duomenimis, kuriuos ji turi. Galite išjungti slapukus atlikę pakeitimus naršyklės nustatymuose, tačiau tuomet gali būti apribotos kai kurios svetainės funkcijos.

Naudodami ir naršydami šią svetainę jūs sutinkate, kad svetainės analizę atliekantys paslaugų teikėjai apdorotų jūsų asmeninius duomenis šioje privatumo politikoje numatytais tikslais ir laikydamiesi jos nuostatų.

Socialinių tinklų naudojimo sąlygos

,,MM Statyba” naudoja socialinių tinklų svetaines siekdama suteikti besidomintiems žmonėms diskusijų platformą. Tačiau neprisiimame jokios atsakomybės dėl komentarų, kuriuos naudotojai skelbia šių svetainių tinklalapiuose. Pasiliekame teisę ištrinti bet kokį turinį, kuris pažeidžia šias naudojimo sąlygas ar dėl kitos priežasties laikomas netinkamu.

Kontaktinė informacija

Jeigu turite klausimų apie tai, kaip jūsų duomenys apdorojami, ar norite gauti daugiau informacijos, kreipkitės į mus info@mmstatyba.lt